IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Contact us!
Contacts
Contact Details for this Web site
# Name Position Phone Mobile Phone Number Fax
1 Ban quản trị Website Head of ICT- Library Team +84.8.37361086
2 Đại diện khu vực miền bắc
3 Đại diện khu vực miền trung
4 Đại diện khu vực Tây nguyên
5 Đại diện khu vực Đông nam bộ(TP. HCM)
6 Đại diện khu vực Tây nam bộ

IFP Alumna Login


Banner