IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Chương trình Quốc tế Hoc bong cao hoc tai Australia

Hoc bong cao hoc tai Australia

Email In PDF.

Applications Open for 225 Australian Development Scholarships

The Australian Agency for International Development and Vietnam’s Ministry of Education and Training welcome applications for Australian Development Scholarships (ADS) from 15 June to 30 July 2010.

Up to 225 mainly-postgraduate scholarships will be awarded to Vietnamese to study at their choice of university in Australia in 2011/2012.

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 30 Tháng 7 2010 15:31  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo