IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Công trình nghiên cứu và Báo cáo công bố Phân biệt giữa Journal và Magazine

Phân biệt giữa Journal và Magazine

Email In PDF.

 

Để giúp cho các anh/chị dễ phân biệt hình thức cách viết báo và mục đích của bài viết. Có 3 nguyên tắc phân biệt giữa tạp chí chuyên ngành (Journal) và tạp chí phổ thông (Magazine) như sau

Tạp chí phổ thông (Magazine - TCPT) là ấn bản định kỳ hướng tới công chúng, chúng thể hiện tin tức, quan điểm và cách diễn giải cá nhân của người viết. Tạp chí chuyên ngành (Journal- TCCN) là ấn bản của học giả hướng tới các nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia.

Hãy điểm qua một số khác biệt giữa TCCN và TCPT. Hầu hết mọi người đều dễ dàng hiểu các bài viết trên một TCPT trong khi chỉ những người biết về chủ đề đang được thảo luận trên TCCN có thể hiểu được nội dung.

Trong TCCN in những bài viết nghiên cứu gốc, TCPT lại in những bài viết mang những sự kiện thời sự hoặc những chủ đề cùng quan tâm. Bài viết trên TCCN có phần tóm tắt và trích dẫn, trong khi đó bài viết trên TCPT không có nội dung này. Khi TCCN chuyển tải những bài viết được rà soát kỹ lưỡng và cung cấp kiến thức chuyên sâu về chủ đề bàn bạc, các bài viết trên TCPT thì ngắn gọn và cung cấp tầm nhìn rộng về chủ đề được trình bày.

Tới khi xuất bản, TCCN được xuất bản hàng tháng hoặc hàng quý và TCPT được xuất bản hàng tuần hoặc hàng tháng.

Khi so sánh các tác giả của TCCN và TCPT, thông tin về tác giả TCCN phải đầy đủ và tác giả trên TCPT có thể hoặc không nêu tên. Cho dù tác giả của một TCPT có thể là một chuyên gia, nhưng tác giả đó có thể không phải là một người chuyên sâu về chủ đề người đó trình bày.

Ngôn ngữ viết trên TCCN và TCPT cũng khác nhau. Ngôn ngữ trên TCCN hướng chủ yếu tới những học giả với những thuật ngữ và khoa ngữ đặc biệt. Người đọc cần kiến thức chuyên môn để hiểu ngôn ngữ sử dụng trong TCCN. Trong khi đó, ngôn ngữ dùng trên TCPT thì dễ hiểu đối với mọi người. Chúng được viết theo ngôn ngữ rất đơn giản để dễ hiểu đối với cả học giả và người đọc thông thường.

Một hội đồng chuyên gia luôn thẩm định bài viết trên TCCN trước khi nó được đăng. Nhưng bài viết trên TCPT thường được xem xét hoặc biên tập bởi biên tập viên mà không phải bởi chuyên gia.

Hình thức trình bày cũng cho thấy sự khác biệt. Một bài viết trên TCCN bắt đầu bằng phần tóm tắt nội dung bài viết. Phần này bao gồm kết luận, trích dẫn, biểu đồ, đồ thị, nhưng hiếm khi có hình ảnh. Trong khi đó, TCPT có các bài viết bắt mắt bao gồm các minh hoạ và hình ảnh. TCCN phải trích dẫn nguồn, TCPT hiếm khi đưa những thông tin đó.

Khi TCPT hướng tới lợi nhuận, các TCCN phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Do đó, TCCN có rất ít quảng cáo trong khi TCPT có rất nhiều quảng cáo vì đó là nguồn thu nhập của tờ tạp chí.

Tóm lại, có ba đặc điểm để phân biệt giữa TCCN và TCPT

1. TCCN hướng tới học giả và những chuyên gia. TCPT hướng tới công chúng.

2. TCCN in các bài viết nghiên cứu gốc. TCPT in bài viết thời sự và các chủ đề cùng quan tâm.

3. TCCN được xuất bản hàng tháng hoặc hàng quý. TCPT được xuất bản hàng tuần hoặc hàng tháng.

Ngô Tuấn Hiển biên dịch từ:

http://www.differencebetween.net/object/difference-between-journal-and-magazine

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 06 Tháng 11 2010 11:54  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo