IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tài trợ hỗ trợ sáng kiến, quá trình cải cách tư pháp của Việt Nam

hỗ trợ sáng kiến, quá trình cải cách tư pháp của Việt Nam

Email In PDF.

Chương trình Đối tác Tư pháp (JPP) là kết quca shài hòa hóa nhng nlc htrquá trình cải cách tư pháp của Vit Nam gia y ban Châu Âu, Thụy Điển và Đan Mạch.

QuHtrcác Sáng Kiến Tư pháp (JIFF) là hp phn 3 ca JPP, nhằm tăng cường năng lực ca các tchức ngoài nhà nước góp phn nâng cao nhn thc vcác quyền cơ bản, tiếp cn công lý và cải cách tư pháp.

QuJIFF htrthông qua mi và phê duyt đề xut dán hai ln mỗi năm cho tới đầu năm 2015. Các tổ chức được mời nộp đề xuất dự án phải là:

Ngoài nhà nước; phi quc tế; thành lp vì mục đích phi li nhun; và Có điều lệ hoc quy chế hoạt động; đã đăng ký hoạt động trên 1 năm; và có tài khon ngân hàng do hơn một người ký;

(Tổ chc có đề xut dán quy mô nh, tổ chức nghiên cứu hoc truyền thông có thể được min trừ đối vi mt số điều kiện trên đây)

:

Các Lĩnh vực Hỗ trợ

:Tăng cường nhn thc chung vquyn lợi và cơ hội mà hthng lut pháp và tư phápđem lại

Tăng cường cơ hội tiếp cận tư vấn và htrợ pháp lý độc lp

3. Nghiên cu nhm nâng cao hiu biết vcác cải cách tư pháp

4.Tăng cường đối thoại và chia sthông tin liên quan tới đẩy mnh cải cách tư pháp

Các loi hình Htr:

1. Dán quy mô nhvà dán nghiên cứu dưới 280 triệu đồng Vit Nam

2. Dán quy mô va và dán nghiên cu t280 triu – 700 triệu đồng Vit Nam

3. Dán tài trợ cơ bản tối đa 2,8 tỷ đồng Việt Nam/ năm trong tối đa 3 năm

4. Dán htrkthuật và tăng cường năng lực

 

Đề xut dán viết theo mu bng tiếng Vit gm bn cng và bn mm (in đĩa CD) được gi ti Quỹ JIFF trước 17:00 ngày 29/04/2011, theo địa ch

:QuHtrcác Sáng kiến Tư pháp Phòng 708, 11 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Ni ĐT: (04) 39336034/35 | Fax: (04) 39336040

Mi thông tin chi tiết hướng dn, tiêu chí và quy trình xét duyt dán, mu hồ sơ dự án có trên

trang web

 

www.jpp-jiff.org.vn

Nhằm hỗ trợ thông tin và hướng dẫn viết đề xuất dự án, Quỹ JIFF tổ chức Hội thảo Sáng kiến

Tư pháp tại

 

Huế vào ngày 1/4/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5/4/2011 và Tuyên Quang vào ngày 8/4/2011. Tổ chức có nhu cầu tham dự đề nghị đăng ký với Quỹ JIFF ba (3)ngày trước ngày diễn ra hội thảo

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 01 Tháng 4 2011 15:53  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo