IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Liên kết Nghề nghiệp Bộ LĐTBXH thông báo tuyển công chức 2011

Bộ LĐTBXH thông báo tuyển công chức 2011

Email In PDF.

Bộ LĐTBXH đang cần tuyển 30 cán bộ vào làm việc tại các cơ quan của Bộ.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20/6  đến 20/7/2011.

Địa điểm nộp hồ sơ: tại đơn vị đăng ký dự tuyển (địa điểm cụ thể niêm yết tại trụ sở cơ quan Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, cổng số 2 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Xem nội dung cụ thể về vị trí tuyển dụng và yêu cầu tại Webiste của Bộ LĐTBXH http://www.molisa.gov.vn/news/detail/tabid/75/newsid/53082/seo/THONG-BAO-TUYEN-DUNG-CONG-CHUC-NAM-2011/language/vi-VN/Default.aspx

Chúc các bạn vui khỏe va thành công.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 02 Tháng 7 2011 09:47  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo