IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

 • Tăng kích thước chữ
 • Kích thước chữ mặc định
 • Giảm kích thước chữ
Home Tài trợ Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh năm 2011.

Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh năm 2011.

Email In PDF.
Hội đồng Anh Việt Nam trân trọng giới thiệu Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh năm 2011.
Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật nhằm mục đích hỗ trợ các nghệ sĩ Việt Nam và các tổ chức nghệ thuật tại Việt Nam. Quỹ cũng nhằm thúc đầy những hoạt động mang tính hợp tác giữa các nghệ sĩ, các tổ chức nghệ thuật ở Việt Nam và Vương quốc Anh đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết của công chúng về hai nền văn hoá.
Ai có thể nộp đơn?
Dành cho các cá nhân, nghệ sĩ, giám tuyển hoặc các nhà sản xuất của Việt Nam, những người là công dân Việt Nam hoặc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam.
Tiêu chí
Chúng tôi tìm kiếm những tác phẩm và dự án nghệ thuật có những tiêu chí:
 • nguyên bản, sáng tạo và đương đại
 • được thực hiện ở Việt Nam hoặc Vương quốc Anh
 • giới thiệu các hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam với mục đích phát triển nghệ thuật do nghệ sĩ và nhà sản xuất Việt Nam hoặc hợp tác với nghệ sĩ Anh thực hiện
 • khuyến khích sự trao đổi kiến thức và ý tưởng mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (nếu phù hợp)
 • bao gồm cả những cơ hội cho khán giả tham gia trực tiếp hoặc trên mạng
 • đóng góp cho sự phát triển nghệ thuật đương đại ở Việt Nam
 • có tác động và ảnh hưởng lâu dài
 • có sự hỗ trợ từ những nguồn tài trợ khác (nếu có)
 • đề xuất nên thể hiện được mục tiêu rõ ràng và cam kết nghiêm túc của các nghệ sĩ/ tổ chức
 • chúng tôi hoan nghênh những đề xuất có sự phối hợp đa phương tiện và sự hợp tác giữa nghệ sĩ ở các loại hình nghệ thuật khác nhau hoặc các tổ chức khác nhau.
Đề xuất được đánh giá như thế nào?
Các đề xuất sẽ do một Ban điều hành độc lập xem xét và đánh giá theo các tiêu chí nêu trên cùng với:
 1. Thành tích của các ứng viên - những dự án đã thực hiện, sự công nhận và đánh giá của giới chuyên môn (nếu có).
 2. Tính khả thi
 3. Tầm nhìn rõ ràng và sự tiếp cận khán giả
 4. Tính khoa học và chất lượng của sự tự đánh giá dự án.
Số lượng đề xuất có thể nhiều hơn khả năng mà chúng tôi hỗ trợ được. Điều này có nghĩa là một số đề xuất dù đáp ứng đủ các tiêu chí cũng có thể không được chọn hoặc sẽ được gợi ý nộp đơn vào lần duyệt sau. Đồng thời xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ cân bằng số ‘hồ sơ’ giữa các tổ chức, các dự án hợp tác, các loại hình nghệ thuật, khu vực địa lý và các cách tiếp cận. Chúng tôi cũng khuyến khích những dự án hợp tác giữa nghệ sĩ và nhà tổ chức của hai quốc gia Việt – Anh.
Ban Điều hành Quỹ gồm các Nghệ sĩ, các nhà hoạt động Nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam và Vương Quốc Anh. Ban Điều hành sẽ cùng nhau làm việc để đánh giá và lựa chọn đề xuất được hỗ trợ.
Quyết định của Ban điều hành là quyết định cuối cùng.
Nộp hồ sơ như thế nào?
Bạn có thể tải mẫu đơn tại đây.
Người xin hỗ trợ phải trả lời tất cả các câu hỏi nêu ra trong đơn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và gửi đơn tới địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Xin vui lòng nộp thêm tư liệu một số sự án bạn đã thực hiên như hình ảnh, clip âm thanh, kết nối tới các video trực tuyến (nếu có)…v.v…, tốt nhất là dưới dạng điện tử. Điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp Ban điều hành chưa biết tới tác phẩm và các hoạt động nghệ thuật của bạn.
Hoặc có thể lấy mẫu đơn tại văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nộp đơn dưới dạng bản in, đề nghị gửi đơn với đầy đủ thông tin cùng bản in tư liệu những dự án bạn đã thực hiện tới:
Hội đồng Anh
Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Hội đồng Anh
20 Thuỵ Khuê
Hà Nội
Việt Nam
(Bà Hà Thiên Hà, Quản lý Văn hoá Nghệ thuật)
ĐT +84 (0)4 37281920
Xin gửi kèm phần ngân sách dự án (dạng Word hoặc Excel).
Chúng tôi khuyến khích người xin hỗ trợ nộp đề xuất qua mạng và bằng cả hai thứ tiếng Anh - Việt.
Xin lưu ý rằng các thông tin trong đơn sẽ được bảo mật. Tuy nhiên, Quỹ sẽ thông báo thường kỳ tên và số tiền tài trợ cho các dự án đã được phê duyệt.
Thời hạn nộp và xử lý hồ sơ
Năm 2011 có 2 thời hạn nộp đơn:
ngày 15 tháng 9
ngày 15 tháng 12
Ban Điều hành sẽ đưa ra thông báo xác nhận tài trợ cho các đề xuất sau khoảng sáu tuần kể từ những thời hạn nêu trên.
Các điều kiện và điều khoản chung
 • Dự án phải được thực hiện như đã mô tả trong đơn đề nghị. Bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung và ngân sách phải được sự chấp thuận của Quỹ.
 • Việc thanh toán các khoản đã được duyệt chỉ được thực hiện trên cơ sở đơn đề nghị thanh toán có ghi rõ tên ngân hàng, chi nhánh và số tài khoản. Thông thường, việc thanh toán được thực hiện 1 tháng trước khi tiến hành dự án. Quỹ chỉ chuyển ngân sau khi nhận được Xác nhận hỗ trợ trong đó người thụ hưởng ghi rõ sự chấp nhận của mình đối các điều kiện và điều khoản qui định. Cần gửi trực tiếp yêu cầu thanh toán đến bà Hà Thiên Hà, Quản lý văn hóa và Nghệ thuật của Hội đồng Anh, theo địa chỉ e-mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc số điện thoại 84 (0)4 3728 1920.
 • Tuỳ theo cấu trúc của dự án mà tài trợ có thể chuyển đến người đứng đơn làm 2 lần.
 • Trong các tài liệu truyền thông hoặc thông tin của dự án cần ghi rõ Quỹ đã tài trợ việc thực hiện dự án với logo của Hội đồng Anh.
 • Ngay khi hoàn tất các tài liệu in ấn , bao gồm tờ chương trình, tờ rơi, thông cáo báo chí, ảnh vv… xin gửi 1 bản đến Quỹ, Sau khi hoàn tất dự án cũng xin gửi toàn bộ tư liệu của dự án đến Quỹ, lưu ý ghi rõ tên dự án. Các tài liệu này sẽ được sử dụng vào mục đích thông tin và lưu trữ tài liệu.
 • Những hồ sơ nào thiếu hoặc không đáp ứng nội dung của các mục cụ thể trong mẫu đơn sẽ không được xét duyệt.
 • Trong trường hợp dự án không thể thực hiện được vì các lí do bất khả kháng, người nộp đơn có trách nhiệm hoàn trả ngân sách cho Quỹ và chịu trách nhiệm về mọi sự không rõ ràng nếu có.
 • Người nộp đơn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi khiếu kiện về bản quyền nếu có
 

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo