IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Tài trợ The Ford Foundation announced $3milliom for Global Partnership for Social Accountability

The Ford Foundation announced $3milliom for Global Partnership for Social Accountability

Email In PDF.

The Ford Foundation announced an initial investment of $3 million to the World Bank’s Global Partnership for Social Accountability (GPSA), on December 17th.

More details at http://wbi.worldbank.org/wbi/news/2012/12/19/ford-foundation-commits-3m-global-partnership-social-accountability?cid=ISG_E_WBWeeklyUpdate_NL

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 1 2013 13:05  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo