IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Công trình nghiên cứu và Báo cáo công bố Tập huấn kỹ năng hòa giải - Conflict transformation

Tập huấn kỹ năng hòa giải - Conflict transformation

Email In PDF.

Tập huấn kỹ năng hòa giải

 

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn là một kỹ năng rất quan trọng để đạt được sự đồng thuận giữa những người có mối quan tâm khác nhau, góp phần tạo ra động lực cho sự phát triển bền vững của cộng động. Nhóm IFP Alumni- phát triển cộng đồng (nhóm PT nông thôn) ge { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->nhận thấy nhiều thành viên mới của IFP VN Alumni và các Tác viên phát triển cộng đồng ở các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam rất quan tâm và mong muốn trang bị kỹ năng hòa giải (conflict transformation). Trong khi đó, một số IFP VN Alumni đã được đào tạo và có kinh nghiệm tập huấn về kỹ hòa giải. Do vậy, nhóm PT nông thôn sẽ tổ chức khóa tập huấn “kỹ năng hòa giải ” dự kiến từ ngày thứ 7, 10/10  đến 11/10/2009 tại Hà Nội. Những ai quan tâm và có nhu cầu tham gia khóa tập huấn này (với tư cách là tập huấn viên hoặc là tham dự viên) thì đăng ký với Ban tổ chức trước ngày 10/ 9/2009.

 

Hiểu biết về mâu thuẩn và giải quyết mâu thuẩn.

 

Mâu thuẩn là một hiện tượng thực tế không thể tránh khỏi trong đời sống hàng ngày của xã hội loài người. Hầu như chúng ta ai cũng từng phải đối mặt với những  mâu thuẩn trong mối quan hệ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, vời hàng  xóm láng giềng và những người khác.

Kết quả của mâu thuẫn tuy thuộc vào cách giải quyết mâu thuẫn của chúng ta. Nếu như chúng ta giải quyết không tốt, mâu thuẫn có thể sẽ đẫn đến những hậu quả khôn lường. Có thể nó sẽ gây ra sự chia rẽ, bất hợp tác, có khi xẩy đến án mạng hoặc dẫn đến xung đột lan truyền từ một cá nhân đến một tập thể, một quốc gia, một khu vực và có thể giết chết hàng triệu người và làm bần cùng hóa xã hội của chúng ta. Nếu giải quyết tốt “mâu thuẫn sẽ là động lực của sự phát triển”[1], nó tạo cơ hội cho sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

 

Do vậy, các tác viên phát triển (TVPT) cần thiết phải nhận diện và am hiểu về mâu thuẩn và giải quyết mâu thuẩn. Trước hết,  TVPT phải hiểu rằng mâu thuẩn là một hiện tượng tự nhiên, không tốt và cũng không hoàn toàn xấu. Trong tự nhiên, sự xung độtlà động cơ chính để thay đổi và tạo ra những thung lũng, núi non và những bãi biển tuyệt đẹp, trong đời sống xã hội mâu thuẩn là động lực của sự phát triển.

 

Vấn đề không phải là có mâu thuẩn hay không, mà chúng ta cần giải quyết mâu thuẩn như thế nào để nó trở thành động lực của sự phát triển.

-         Mâu thuẩn không phải là một cuộc đấu tranh giành thắng thua. Mục đích của giải quyết mâu thuẫn là sự trưởng thành hơn và sự thay đổi tốt hơn trên nền tảng của sư thấu hiểu, hợp tác và học hỏi lẫn nhau.

-         Mâu thuẫn có thể xem như là một món quà của tạo hoá, không có bên nào thua mà là cơ hội để hiểu nhau hơn và phối hợp nhịp nhàng hơn.

-         Giải quyết mâu thuẩn không nhằm chỉ ra ai đúng, ai sai mà nhằm tăng cường sự hiểu biết, cảm thông và đồng thuận về những gì tồn tại khác biệt.

-         Mâu thuẫn bắt nguồn từ nội tại bên trong vì thế nó chỉ có thể được giải quyết tận gốc bởi chính các bên tham gia trực tiếp.

 

Mâu thuẩn và giải quyết mâu thuẫn trong bối cảnh Việt Nam là một chủ đề quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một nghiên cứu khoa học xã hội nào có tính hệ thống về chủ đề mâu thuẫn, đặc biệt là về các thể chế và biện pháp giải quyết mâu thuẩn” [2]

Trong khi đó, Đảng và Nhà nước đã quan tâm và ban hành Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở [3] và nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện hòa giải ở cơ sở và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết và phát triển. “Tuy nhiên, ở một số nơi, cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác hoà giải đối với đời sống xã hội nên thiếu quan tâm. Một số cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan tư pháp trong quản lý, giám sát nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hoà giải ở địa phương...” [4].

 

Trong thời gian tới, “nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác hòa giải,”[5] “tạo môi trường xã hội để thực hiện công bằng xã hội, thực thi dân chủ và trợ giúp pháp lý cho người nghèo”[6]  một trong những nhóm giải pháp quan trọng trong chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam. Hơn ai hết, mỗi một cán bộ làm công tác phát triển phải là một hóa giải viên có kiến thức và kỹ năng để hòa giải các mâu thuẩn trong quá trình phát triển.

 


[1] Triết học Mác-Lê nin, NXB chính trị quốc gia, 1999

[2] Xích mích và hòa giải trong các cộng đồng Việt Nam, Viện xã hội học, 2002

[3] Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở do Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 12 năm 1998, có hiệu lực từ  ngày 5 tháng 1 năm 1999.

[4] Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở và Quyết định số 1067/QĐ-TTg về việc xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, công bố ngày 4/12/2008.

[5] Dự thảo chiến lược quốc gia đến năm 2020.

[6] Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, trang 66, do Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 07 Tháng 9 2009 09:24  

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo