IFP Vietnam Alumni

Huy động và kết nối nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Chương trình Quốc tế
International Fellowships Program
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Yale World Fellows Program: Opportunity for NGO Leaders Đỗ Đăng Tèo 4994
2 GERMAN M.Sc. “TECHNOLOGY AND RESOURCES MANAGEMENT IN TROPICS AND SUBTROPICS” Đỗ Đăng Tèo 5696
3 Fellowship Opportunity for Master’s Degree in Comparative and International Disability Policy (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 5066
4 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ IDEAS 2012 - 2013 Ai Len Đàm Thị Ngân 5726
5 EU Study Scholarships in 2012 Võ Thị Hoàng Yến 8048
6 International Scholarships in 2012 Võ Thị Hoàng Yến 6779
7 22 PhD Scholarships in Social Sciences, University of Trento Đỗ Đăng Tèo 7150
8 PhD stipends at Aalborg University Võ Thị Hoàng Yến 6128
9 Hoc bong cao hoc tai Australia Võ Xuân Hòa 5764
10 Fujitsu Scholarship on Leadership (3months) Võ Thị Hoàng Yến 5596
11 Hoc sau Dai Hoc tai NHAT Võ Minh Phúc 5948
12 University of Sydney World Scholars Ph.D awards Võ Thị Hoàng Yến 5673
13 IFP by ACLS (Joseph) Ngô Tuấn Hiển 5749
 

IFP Alumna Login


Bảng quảng cáo