Thơ: ứng dụng ABCD

Thứ ba, 09 Tháng 8 2011 08:30 Man Minh Nguyen
In

Chọn vấn đề ưu tiên

Dân tham gia tích cực

Phát huy 06 nguồn lực

Phù hợp cho từng miền.

 

Con người đặt lên trên,

Văn hóa lấy làm nền,

Các quan hệ xã hội,

Vật chất, tiền, tài nguyên.

 

Đừng phiền bao khốn khó

Đừng lo vấn đề cần,

Xem những gì đang có

Tiềm tàng ở trong dân.

 

Tìm kỹ năng cá nhân

Xếp ra thành 03 loại:

Não, tim và tay chân.

Tài nguyên con người đấy!

 

Khơi dậy chuyện thành công

Từ trong mỗi cộng đồng

Cùng chung ngồi suy ngẫm

Nhân lên cho số đông.

 

Hãy dùng lời tích cực

Kích thích niềm tự hào

Hướng mục tiêu thanh cao

Vào nhân tâm tiềm thức.

 

Vẽ sơ đồ tổ chức

Xem liên quan xa gần

Để có lúc ta cần

Khỏi tìm lâu cho cực.

Qua lát cắt cộng đồng:

Đâu rừng rậm, núi, sông,

Đất, nước chua, mặn, ngọt…

Nguồn tài nguyên mênh mông.

 

Vẽ cộng đồng ra giấy

Ghi điạ chỉ cần tìm

Lý do chọn nơi ấy

Chức năng cần xét xem.

 

Xoay thật khéo đồng tiền

Chạy trong lòng “xô thủng”

Đầu tư sao cho đúng

Người người cùng giàu lên.

 

Cố tìm thì sẽ thấy:

Cộng đồng ta rất giàu!

Nên lập kế hoạch kỹ

Bây giờ và mai sau.

 

Dồi trau bộ công cụ

Sẽ khoan được sức dân

Giọt mực loang trong nước

Viên phấn hồng dần tan

 

Giúp người dân ý thức

Làm chủ cuộc đời mình

Mỗi cá nhân góp sức

Cộng đồng sẽ tiến lên.

 

Đem ân tình nhóm lửa

Sưởi ấm chung cộng đồng

Trải thương yêu mênh mông

Muôn đời sau còn nhớ.