TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP ABCD CHO DỰ ÁN PARCODE CỦA CARE

Thứ hai, 15 Tháng 4 2013 20:51 (Joseph) Ngô Tuấn Hiển
In

Trong 4 ngày từ 9 đến 12 tháng 4 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, dự án PARCODE của Care International đã tổ chức khóa tập huấn Phương pháp Phát triển cộng đồng dựa vào Nội lực (ABCD) cho các thành viên tham gia dự án.

Tham gia ban giảng huấn cho khóa tập huấn có chị Mai Thị Kim Hoàng- Cohort 2004 (Phụ trách dự án PARCODE) và anh Ngô Tuấn Hiển – Cohort 2005 (Giảng viên). Tham gia lớp học có 23 học viên là các cán bộ phụ nữ tham gia dự án và các thành viên khác có liên quan.

Chương trình đào tạo bao gồm các khái niệm về nội lực, sự tham gia, huy động nguồn lực, xây dựng tầm nhìn cho cộng đồng cùng các khái niệm khác. Các học viên cũng có thời gian thực hành các bộ công cụ phân tích nguồn lực, tổ chức, các tài sản tự nhiên và vật chất, công cụ phân tích dòng chảy tiền tệ trong cộng đồng và các hoạt động thực tế tại cộng đồng.

Sau khi đã học tập các công cụ, học viên đã có một buổi thực hành làm quen công cụ tại cộng đồng, các nhóm đã cùng với cộng đồng phân tích các nguồn lực và tìm ra các cơ hội tối ưu nguồn lực, đề xuất một số cơ hội phát triển ngành chăn nuôi bò sữa tại xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Cảm nhận cuối khóa của hầu hết học viên là tính thực tế của phương pháp tiếp cận ABCD và những cơ hội áp dụng vào thực tế của các học viên.